O szkole językowej empik school

empik school to największa i najdłużej działająca sieć szkół językowych w Polsce. W 34 szkołach uczymy rocznie ponad 50 000 osób.

empik school oferuje całą gamę języków do wyboru: oprócz podstawowych języków europejskich: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, a na życzenie można również nauczyć się bardziej egzotycznych języków, takich jak japoński, arabski, chiński.

Szkoła prowadzi kursy na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych.

W empik school opracowano autorską metodę nauczania języka: THE INSELL METHOD, której głównym założeniem jest rozwijanie umiejętności komunikacji w naturalnych sytuacjach.

Szkoła stwarza warunki do korzystania na zajęciach z nowoczesnych technologii: podręczniki zaopatrzone są w płyty CD z materiałami multimedialnymi, sale posiadają nowoczesne wyposażenie: tablice interaktywne, komputer, rzutnik multimedialny i ekran, co daje możliwość prowadzenia zajęć nie tylko atrakcyjnych dla słuchacza, ale przede wszystkim skutecznych.

Słuchacze empik school na co dzień mogą korzystać z wielu dodatkowych elementów wspomagających naukę języka, takich jak: konwersacje językowe, kawiarenka internetowa, biblioteczka językowa, czy platforma ćwiczeń językowych online.

 

Metoda nauczania języków

Łącząc wieloletnie (ponad 50 lat istnienia) doświadczenie z dążeniem do bycia szkołą nowoczesną, korzystamy z najnowszych trendów w dziedzinie nauczania języków obcych. Opracowaliśmy autorską metodę nauczania języka: metodę interakcyjno-sekwencyjną the INSELL Method.

Zakłada ona, że rozwijanie umiejętności komunikacji w naturalnych sytuacjach, jest podstawowym celem nauki języka. Komunikacja jest skuteczna wtedy, gdy nasz przekaz jest odbierany prawidłowo przez inne osoby.

W empik school słuchacz posługuje się językiem obcym od pierwszej lekcji, wykonując ćwiczenia zbliżone do zadań jakie stawia przed nim życie. Poznaje nie tylko język, ale również zasady porozumiewania się z  przedstawicielami innych narodowości i kultur.

Nauka języka nie polega na opanowywaniu gramatyki i słówek. Nauka języka polega na opanowaniu i doskonaleniu umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi.

Do programu zajęć włączone są takie zagadnienia jak:

  • zasady komunikacji w zależności od wieku, płci i statusu rozmówcy,
  • rytuały porozumiewania się, rejestry i style językowe, zwroty grzecznościowe.

 

Sprawdź nasze promocje!