Przechodzisz na stronę nie będącą częścią naszego serwisu, a której właścicielem i administratorem jest Learning Systems Poland Sp. z o.o.
chce przejsc
zostań na stronie

Oferta i korzyści dla firm

empik school business oferuje kursy języków obcych dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych na terenie całego kraju. Na rynku wyróżnia nas ponad 20 letnie doświadczenie, rozbudowane portfolio klientów, innowacyjne metody nauczania oraz wiele dużych zrealizowanych projektów unijnych. W skład produktów oferowanych przez empik school business wchodzą rozwiązania ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zajęcia prowadzone są zarówno w siedzibie firmy (kursy zamknięte), jak i w szkołach empik school (kursy otwarte). Oferujemy kursy ogólne i specjalistyczne. Nasza kadra dydaktyczna to wysoko wykwalifikowani lektorzy polscy i zagraniczni (native speakers), posiadający uprawnienia do nauczania języków obcych oraz doświadczenie w zakresie nauczania języków specjalistycznych.

Kursy językowe– korzyści dla firmy:

W zakres świadczonych usług wchodzą:

Nowoczesne metody nauczania dla firm

the INSELL Method  (Interactional Sequential Language Learning) – metoda oparta na podejściu komunikatywnym. Jej celem jest opanowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego porozumiewania się w języku obcym. Interaktywny charakter nauczania zapewnia łatwość komunikacji w języku obcym już od początkowych etapów nauki. Sekwencyjność, czyli świadoma gradacja treści i umiejętności, zwiększa skuteczność przyswajania języka. W procesie nauczania uwzględniane są indywidualne cechy i preferencje słuchacza. Uczymy również, jak pracować bez nadzoru lektora i jak wykorzystywać zdobyte umiejętności w nowych sytuacjach. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku obcym.

Blended Learning – połączenie tradycyjnych zajęć z lektorem z samodzielną pracą słuchacza w domu, za pomocą językowej platformy edukacyjnej. Ćwiczenia umieszczone na platformie pomagają opanować gramatykę i słownictwo oraz rozwijają umiejętności słuchania i czytania. Służą również lepszemu utrwaleniu języka funkcjonalnego. W tym systemie pracy platforma zastępuje klasyczną pracę domową i stanowi podstawę do zajęć z lektorem. Bardzo ważna jest tu korelacja treści nauczania na zajęciach z zawartością programu na platformie.
Dzięki platformie uczeń utrwala i weryfikuje zdobytą przez siebie wiedzę.

Rozwiązania dla HR

Raporty Frekwencji

W porozumieniu z działem HR opracowujemy raporty frekwencji dla koordynatorów kursów z ramienia klienta. Raport pokazuje procent obecności każdego słuchacza na zajęciach w danym okresie, z wyszczególnieniem podziału na grupy.

Raporty Postępów

Regularnie monitorujemy przebieg i efekty procesu nauczania, przeprowadzając testy weryfikujące postępy słuchaczy. Na podstawie wyników testów oraz aktywnego udziału w zajęciach opracowujemy śródsemestralne oraz końcowe indywidualne raporty postępów dla każdego słuchacza. Raporty przesyłane są koordynatorom kursów, a wyniki testów umieszczane są na raportach frekwencji.

 

Kontakt dla firm

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz szczegółowej oferty prosimy o kontakt z Działem Korporacyjnym (B2B):

 

Przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb.