Każdy słuchacz kursu językowego empik school otrzymuje login i hasło do Strefy Słuchacza. Dzięki Strefie Słuchacza masz jeszcze lepszy kontakt z językiem i szlifujesz swoje umiejętności językowe pomiędzy zajęciami w empik school.

Słuchacze kursów stacjonarnych i Fast&Flexi korzystają z panelu, w którym mają dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych, dzięki którym mogą podnieść skuteczność nauki. Aby zalogować się do panelu wystarczy kliknąć pierwszy kwadrat poniżej oznaczony logo empik school.

Słuchacze kursów online dzięki Strefie Słuchacza uczestniczą w zajęciach z lektorem na żyw, oglądają nagrania z zajęć oraz odrabiają prace domowe. Poza tym, w Strefie Słuchacza dostępny jest kalendarz zajęć i wszelkie informacje administracyjne. Aby zalogować się do panelu wystarczy kliknąć drugi kwadrat od lewej poniżej oznaczony logo empik school online.

Słuchacze kursów business korzystają z korporacyjnej Strefy Słuchacza do której logują się klikając trzeci kwadrat poniżej oznaczony logo empik school business.

Strefa Lektora – to panel dla lektorów empik school, dzięki któremu mają oni możliwość bieżącego kontaktu ze swoimi słuchaczami oraz udostępniania materiałów dydaktycznych.